Suntem visele lui Dumnezeu. Sa ne pastram curati.

Articol publicat in: Familie


Hrisant ?i Daria au tr?it pe vremea împ?ratului Numerian. Tat?l lui Hrisant se numea Polemon, avea rangul de senator ?i era de fel din Alexandria, iar Daria era de fel din Atena . Deoarece Hrisant fusese introdus de un oarecare cre?tin în tainele cele dumnezeie?ti ?i botezat în credin?a cre?tin? ?i începuse s? propov?duiasc? pe Hristos, tat?l s?u i-a c?utat o fecioar? cu ?inuta aleas? ?i frumoas? la înf??i?are, cu numele Daria, pe care a trimis de au adus-o tocmai de la Atena, c?ci socotea c? Hrisant din dragostea fa?? de aceast? fecioar?, avea s? se întoarc? de la credin?a cre?tinilor. Dup? ce s-au c?s?torit, Daria, care cuno?tea ce voia tat?l lui Hrisant, nu numai c? nu l-a putut convinge s? se lepede de credin?a lui, ci ea singur? s-a l?sat convins? de el ?i, m?rturisind so?ului ei nelegiuirea pe care încercase s? o fac?, a primit Sfântul Botez ?i au tr?it mai departe amândoi într-o feciorie des?vâr?it?.

Fiind îns? pârâ?i la prefectul Celerin, acesta i-a dat în seama tribunului militar Claudiu , ca s?-i cerceteze. Iar acesta chinuindu-i cu multe feluri de cazne, la care se g?sea de fa?? ?i el cu ai lui, ?i v?zându-le curajul cu care r?bdau chinurile, ar?tându-se ei mai presus de ele, s-a schimbat ?i a crezut în Hristos atât el cât ?i so?ia lui Ilaria ?i cei doi fii ai lor, Iason ?i Mavru, ?i o dat? cu ei ?i to?i solda?ii care se g?seau sub conducerea lui Claudiu, care cu to?ii laolalt? au primit cununa muceniciei în ziua a nou?sprezecea a lunii martie. Lui Claudiu, legându-i-se o piatr? de grumaz, a fost aruncat în adânc de ap?; fiilor lui ?i celorlal?i osta?i li s-au t?iat capetele cu sabia. Sfântul Hrisant ?i Daria au fost arunca?i într-o groap? adânc? ?i, aruncându-se p?mânt de sus asupra lor, au primit acolo sfâr?itul lor mucenicesc.

Posted by on noiembrie 20th, 2010 at 18:51


 

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X